Navigation


RSS : Articles / Comments


Причини руху крові в судинах. Пульс.

14:03, Posted by Maksym, No Comment

Причини руху крові в судинах. В замкненій системі кожна рідина пливе від місця, де вона зазнає більшого тиску, до місця, в якому тиск нижчий. Це стосується і причин руху крові по обох колах кровообігу, в яких різниця тисків між початком і кінцем кола (у великому близько 100 мм ртутного стовпа, у малому близько 20 мм) підтримується нагнітальною функцією шлуночків та присмоктувальною функцією передсердь.

Проте рух крові в судинах організму є набагато складнішим процесом, ніж рух рідини в якій-небудь неживій гідродинамічній системі — в цілому це процес фізіологічний, а не фізичний. Так, самі кровоносні судини — це функціонуючі органи, які своєю еластичністю та іншими властивостями активно впливають на просування крові. Крім того рухові крові допомагають скорочення скелетних м'язів і присмоктувальна дія грудної клітки, зумовлена її дихальними екскурсіями.

Пульс. Значення дослідження пульсу. Пульсом називають ритмічні коливання артеріальних стінок (вони зумовлені серцевими скороченнями), кожне з яких витискує в аорту певну порцію крові, що веде до ритмічних розтягнень і скорочень її еластичних стінок. Пульс поширюється у вигляді хвилі, що пробігає по всій арте-ріальній системі до артеріол і капілярів включно. Проте пульс можна виявити тільки на тих артеріях, які: а) розташовані поверхнево, б) лежать над твердими тканинами — кістками, до яких їх можна притиснути. Цим вимогам задовольняють тільки деякі артерії: про¬менева (в нижньому відділі передпліччя), вискова, тильна артерія стопи і деякі інші. Звичайно пульс досліджують на променевій артерії, звертаючи увагу на такі його властивості:

— частоту, яка в ста¬ні спокою не повинна ви-ходити за межі 60— 80 ударів за хвилину;
— ритм, пульс повинен бути регулярний, тобто ритмічний (при де¬яких захворюваннях пульс може бути аритмічний);
— ступінь наповнення, який вказує на кількість крові, що надходить в артерії;
— ступінь напруження, що характеризує висоту кров'яного тиску;
— характер пульсової хвилі, яка повинна повільно і плавно наростати і спадати.

Ці властивості пульсу, з одного боку, характеризують діяльність серця (частоту, ритм і силу його скорочень), а з другого боку,— функціональний стан артеріальних стінок (еластичні властивості, ступінь напруження їх та ін.).

За пульсом можна приблизно судити і про висоту артеріального тиску крові. Тому дослідження пульсу є цінним і загальнодоступним методом визначення функціонального стану серцево-судинної системи.

No Comment